Video 12: Afscheid nemen in het Braziliaans Portugees

Zie link voor de pdf-documenten: DAS A1 aula 1 despedindo-se