Video 41: Steden

Zie link voor de pdf-documenten: A2-aula-41-42-43-steden